KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

“xxx” ELNEVEZÉSŰ WORKSHOPHOZ

 

A képzés megnevezése:

„xxx” online workshop

A képzés helyszíne:

A képzés online kerül megtartásra.

A képzés óraszáma:

x óra

A képzés kezdési időpontja:

Év: xxxx. Hó: xxx Nap: xx.

A képzés befejezésének tervezett időpontja:

Év: xxxx. Hó: xxx Nap: xx.

A képzés ütemezése:

A workshop tematikája:

 • A felnőttképzés jogi szabályozása.

 • Fontosabb fogalmak értelmezése.

 • Bejelentés vagy engedélyköteles képzési tevékenység elválasztása.

 • A bejelentés folyamata.

 • Az engedélyezés folyamata.

 • A kérelem benyújtása a gyakorlatban.

 • A felnőttképzési nyilvántartás.

 • A felnőttképző működése.

 • Felnőttképzési szerződés.

 • A felnőttképző kötelezettségei.

 • Ellenőrzés, bírság.

 • A felnőttképző személyes adatkezelése.

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megnevezése:

Tanúsítvány – a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszeréből

A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja, a vizsgára bocsátás feltételei:

A megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a Képzésben Résztvevőt érintő következmények:

A képzés költsége:

A képzési díj összege:            xx.xxx, Ft                  Esedékes: a képzés időpontjáig

Fizetés módja:                        banki átutalás

A képzéshez nyújtott támogatás összege:

Költségvetési forrásból származó támogatás összege:

– Ft

Európai Uniós forrásból származó támogatás összege:

– Ft

A képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértéke:

– Ft

Az ösztöndíj folyósításának feltételei:

nincs ösztöndíj.

Gondtalan Életút Nonprofit Kft.

onfejlesztok@gmail.com | +36 70 312 85 17

 

 

Kelt: Budapest, 2021. január 01.