Kovács Teréz (Teca)

ELÉRHETŐSÉGEK

kovacsterez12@gmail.com

KÜLDETÉSEM

Hiszem, hogy az emberek önmaguk fejlesztésével kezdve tehetik jobbá a világot.

Aki fejlődik, változik, a közvetlen környezetére is hatással van, mintát is mutat.

Hiszem, hogy nagyon sok problémát, konfliktust nyílt kommunikációval, megfelelő konfliktuskezeléssel meg lehet oldani, sőt rengeteget megelőzni!

Trénerként szeretnék segíteni a fejlődésre nyitott embereknek abban, hogy önmaguk megismerésén keresztül másokhoz is közelebb kerüljenek, hatékonyabb kommunikációval, egyes esetekben szemléletváltással jobbá tehessék kapcsolataikat.

Ugyanígy, cégeknek, vállalkozásoknak (illetve, azok vezetőinek) is felajánlom több éves tréneri tapasztalatomat, amennyiben a munkatársaik  kommunikációs és konfliktuskezelési képességeinek fejlesztését fontosnak tartják, a jobb munkahelyi hangulat, az együttműködés növelése (és az ezzel gyakran együttjáró hatékonyabb munkavégzés) érdekében.

Mi a tréning lényege?

A tréning tapasztalati tanulás, ahol a résztvevők egyéni tudására, képességeire érdemes és kell is támaszkodni. A tréning interaktív és spontán tudásépítés, az elméleti részek és gyakorlatok váltogatásával, az éppen jelenlévők tapasztalatainak feldolgozásával, rendszerezésével. Ezért lettem tréner, beleszerettem ebbe a műfajba, tanulási formába, hiszen az igazi tudás megszerzésének folyamata olyan, mintha két evezős csónakkal szeretnénk haladni.

Az egyik evező a tanulás (elmélet), a másik a tapasztalás (gyakorlat és egyéni tapasztalatok megosztása). Ha csak az egyik van, akkor körbeforgunk a csónakkal!

Ha csak olvasunk, videókat nézünk, megérthetünk sokmindent, mégis nagyon nehezen indulunk el, esetleg helyben toporgunk…

Ha csak az élet által nyakunkba zúdított eseményeken vergődünk át, de nem tudjuk feldolgozni, megérteni, akkor újra meg újra ugyanabban a helyzetben találhatjuk magunkat…

Mindkét esetben előfordulhat, hogy csak magunk körül forgunk, valahogy elakadtunk, nem haladunk…

A tréning egy az edzésre emlékeztet, mert a rendszeres gyakorlással folyamatosan fejlesztjük valamelyik készségünket. Témától függő, hogy épp melyiket…  Fontos, hogy egymás között, akik tudják, hogy éppen mit gyakorolnak, támogatják egymást és így egy „védett” környezet alakul ki, ahol kockázatmentesen próbálhatnak ki új dolgokat a részvevők.

Egy tréningen aktívabb a részvétel, mint egy előadásnál, a gyakorlatok végzése érzelmi bevonódással is jár, a feldolgozó megbeszélés pedig lehetőséget teremt arra, hogy a résztvevők saját érzéseiket, gondolataikat tisztázzák, rendezzék, egyúttal a csoporttársak hasonló vagy eltérő érzéseik, gondolataik megismerésével egymáshoz is közelebb kerülnek.

HOGYAN KAPCSOLÓDOM AZ ÖNFEJLESZTŐK HÁZÁHOZ?

Az Önfejlesztők Házában különböző témákban (kommunikáció, konfliktuskezelés, változáskezelés)  1-1 napos tréningek tervezése és megvalósítása egyéni jelentkezés alapján magánszemélyekeknek.

Külön felkérésre egyedi tréningprogramokat is kidolgozok, és megvalósítok kisebb-nagyobb cégek részére, akár a fenti témákban, akár pl. csapatépítési céllal. (Az ideális csoportlétszám 12-16 fő.)

Természetesen az egyes cégek csapatépítésre vonatkozó felkérései is nagyon különbözhetnek, attól függően, hogy az adott közösségre mi jellemző, mi az igény. Hiszen egészen más programot igényel egy újonnan létrejött osztály, részleg, egy cégen belül, mint egy már összeszokott társaság.

Egy új közösségnél az elsődleges cél lehet az ismerkedés, a kezdeti feszültségek oldása, együttműködés kialakítása, mindezt a különböző képességeket előcsalogató játékos feladatok segítségével. Egy összeszokott társaságnál céllá válhat bizonyos sablonokból kitörés, esetleg az évek alatt szőnyeg alá söpört problémák feldolgozása – de itt is igény lehet arra, hogy a munkatársak új oldalukról ismerhessék meg egymást.

A tréningforma minden esetben – az adott tréning konkrét céljától függetlenül – lehetővé teszi az önismeret és társismeret növekedését, a szociális érzékenység, egymásra figyelés és kommunikációs képességek fejlesztését.

2021-től a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál, illetve a Díjbeszedő Holding Zrt-nél  3 napos kommunikációs, konfliktuskezelési és 1 napos csapatépítő tréningek megtervezése és megvalósítása.
Külön egyeztetés alapján egyedi tréningprogramokat is kidolgozok, kisebb-nagyobb cégek részére a fenti témákban, 1 vagy több napra is. (1 napos program minimum 5 óra, maximum 8 óra)
Elérhetőség: kovacsterez12@gmail.com